Középületektől a közösségi építészetig

elektronikus tankönyv

Az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult az építészképzés, mind szerkezetében (bolognai folyamat), mind a képzési helyek és így a építészhallgatók számát tekintve is. A hagyományos 5 éves képzés mellett megjelentek az alap- és mesterképzések különböző formái. A BME Építészmérnöki Kar monopolhelyzete megváltozott az újabb építész, építészmérnök, építész tervező művész diplomákat kibocsájtó, döntően korábbi műszaki főiskolai szakok egyetemi integrációban történő akkreditációjával. Jelenleg mintegy 500 építészhallgató kezdi meg tanulmányait 6-7 képzési helyen az osztatlan öt éves és a kétszintű képzésben. Ebből a BME Építészmérnöki Karán 220-240 hallgató kezdi meg tanulmányait. /1/

Ez a szám a következő években várhatóan csökkenhet a felsőoktatás folyamatban lévő átalakítása illetve a demográfiai változások miatt, viszont a világhálón teljes körű hozzáféréssel való megjelenés, az építészképzésen túl, könnyen felhasználhatóvá teszi a tervezett tartalmat az általános iskolai és középiskolai vizuális, környezetkulturális nevelésben, oktatásban /2/, valamint az oktatáson túl segítheti a téma iránt érdeklődő szélesebb társadalmi közönséget is. Így szándékunk és reményünk szerint alkalmas, a magyar digitális könyvkultúra értékeinek növelésére, ezzel hatékonyan segítve a felsőoktatás színvonalának emelését.

Ugyanígy jelentősen szélesedett a digitális világ szerepe mind a képzésben, mind a mindennapi életben. ezeknek a változásoknak megfelelő formájú oktatási segédeszköze lehet egy hagyományos könyv értékei alapján felépülő, folyamatosan frissíthető digitális könyv, adatbázis, amely az állandóbbnak tekinthető tartalmak, és egyfajta szakmai értékrend pontos megfogalmazása, megjelenítése mellett a változó igények, lehetőségek, eredmények értelmezését, bemutatását is vállalni tudja, egy több mint hat évtizede folyamatosan megújuló, de építészeti alapvetéseiben azonos szakmai elvekre épülő szellemi műhely - BME Középülettervezési Tanszék - támogatásával.

Középületektől a közösségi építészetig c. elektronikus egyetemi tankönyv alapja a Cságoly Ferenc DLA, Dsc egyetemi tanár szerkesztette, és a BME Középülettanszékének oktatói, doktori iskolai hallgatói által megírt, 2004-ben A TERC kiadó gondozásában megjelent “KÖZÉPÜLETEK” c. tankönyv, amely 12 fejezetre bontva épülettípusonként tárgyalja a középületek történeti alakulását, funkcionális, térszervezési, tervezési elveinek kérdéseit. A könyvet CD-rom melléklet egészítette ki az akkori kortárs építészet középület típusainak példáival. /3/

Elektronikus tankönyvünk elsődleges célja az építészhallgatók tervezési gyakorlataiban előforduló középület programok értelmezéséhez, rendeltetés-, térszervezés-, térformálásban való segítségnyújtás mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekben, a hagyományos tankönyv teljes nyomtatott anyagának közzétételével, és az elmúlt évtized hazai és nemzetközi középület példák 5 éven át időről időre megújuló válogatásával.

A könyv készítése közben derült ki számunkra, hogy a digitális világ könyv fogalma, digitális felületen másként értelmezhető, mint a Gutenberg galaxis tárgyiasult könyve. A felhasználó bizonyos korlátok között szabadon, éppen aktuális igényeinek megfelelően átrendezheti a tartalmat. Az utalások rendszere jóval tágabb lehet, mint egy hagyományos könyv esetében. Így hagyományos értelemben új fejezetet nem illesztettünk a könyvhöz, hanem az elmúlt évtizedben felerősödő tervezési, térhasználati, technológiai szempontok felvázolásával, a példatárban való célzott kereséssel vagy a csatlakozó honlapokra való navigálással maga a felhasználó alakíthatja az új tartalmakat, a maga számára, illetve megoszthatja gondolatait más felhasználókkal a “könyvbe” tett megjegyzéseivel.

A könyv a NKA támogatásával és a Középülettervezési tanszék oktatóinak, jelenlegi és volt DLA iskola hallgatóinak közreműködésével készült. Köszönettel tartozunk azoknak a hazai és külföldi építészirodáknak, akik önzetlenül bocsájtották rendelkezésünkre a bemutatott építészeti alkotások dokumentációit.

 

Balázs Mihály DLA

tanszékvezető egyetemi tanár

 

/1/
MOME Építőművészet Szak, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Épülettervezési Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Építészmérnöki Szakmai Intézet, Építőművész Szakmai Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki alap- és mesterszak
/2/
110/2012.(VI.4.) Korm. rendelettel közzétett NAT II.3.7. Művészetek, Vizuális Kultúra tárgy- és környezetkultúra témaköreihez nyújthat segítséget az oktatóknak
/3/
a könyv 2005-ben a tankönyv kategóriában Szép Magyar Könyv díjat kapott.

 

 

Cságoly Ferenc: KÖZÉPÜLETEK tankönyv előszó

In: Cságoly Ferenc (szerk.): KÖZÉPÜLETEK, Terc, Budapest, 2004

Cságoly Ferenc: KÖZÉPÜLETEK tankönyv névmutatója

 

 

Az elektronikus tankönyv közreműködői:

szakrális épületek: Fejérdy Péter DLA, Kovács Zsófia, Pelle Zita

oktatási épületek: Balázs Mihály DLA, Tánczos Tibor

előadóterek: Major György DLA, Mihály Eszter, Török Bence

könyvtárak: Major György DLA, Török Bence

múzeumok: Karácsony Tamás DLA, Kronavetter Péter

egészségügyi épületek: Schrammel Zoltán, Kovács-Magyari Zsuzsanna, Mihály Eszter

kereskedelmi épületek: Marosi Bálint DLA

vendéglátás épületei: Sugár Péter DLA, Oroszlány Miklós

igazgatási épületek: Major György DLA, Szántay Zsófia

sportlétesítmények és fürdők: Radványi György DLA, Mohos Mária

közlekedési épületek: Karner Anikó, Dimitrijevic Tijána, Szántay Zsófia

speciális középület-típusok: Klobusovszky Péter DLA, Alkér Katalin

szociális épületek: Kemes Balázs DLA, Fazekas Katalin

honlapszerkesztő: Zsarnóczay Péter