10. fejezet

Kaszás Károly DLA, Cságoly Ferenc DLA: Sportlétesítmények és fürdők
In: Cságoly Ferenc (szerk.): KÖZÉPÜLETEK, Terc, Budapest, 2004

névmutató